Content

 

Un brand cu traditie!

Termoelectrica Omenirea, in ultimul secol, a ajuns la stadii de civilizatie nebanuite,
iar realizarea visurilor in viitor este nelimitata.
Salturile progresului societatii sunt legate direct de utilizarea
electricitatii, care, a revolutionat toate activitatile umane.

Infiintata prin Hotararea de Guvern nr. 627/2000, S.C.TERMOELECTRICA S.A., societate pe actiuni, cu capital integral de stat, a avut si isi mentine un rolul important in realizarea dezideratului privind continuitatea alimentarii si siguranta SEN.

Subsemnatul Marius Eugen UNTESCU, in calitate de administrator unic al Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice Termoelectrica S.A. (mentionata in continuare “Societatea” sau “Termoelectrica”), cu sediul in Bucuresti, bd.Lacul Tei nr.1-3, sector 2, CUI 13293638, J40/7750/2000, conform Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr.2/12.03.2013, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr.1820 din data de 05.04.2013, in temeiul art.34 (1) din Legea nr.137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii,

Deschiderea procedurii de dizolvare si lichidare voluntara a Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice Termoelectrica SA, conform Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr.2/12.03.2013 si in temeiul prevederilor art.227 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare.

 

S.C. Termoelectrica S.A.  Bld. Lacul Tei No. 1-3 , Bucuresti – Romania

Tel: 0040-021-303.73.05

Fax: 0040-021-303-75.05

Web: www.termoelectrica.ro E-mail: office.economic@termoelectrica.ro