Institute de cercetare

  1. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie (ICEMENERG)
  2. Institutul de Studii şi Proiectări Energetice (ISPE)
  3. Institutul de Cercetări Electrotehnice (ICPE)
  4. Institutul de Cercetare-Proiectare Echipamente Termoenergetice (ICCPET)
  5. Institutul Naţional de Statistică (INS)
  6. Universitatea Politehnică din Bucureşti (UPB)