Piata de Energie

S.C. Termoelectrica S.A. este un participant important al pietei de energie electrica din Romania, prin asigurarea de energie electrica si servicii tehnologice de sistem Sistemului Energetic National.

Societatea detine licente, autorizatii si calificari ce-i permit incheierea de contracte si conventii pe pietele obligatorii si voluntare de energie electrica

a) PIATA REGLEMENTATA

S.C. Termoelectrica S.A. participa la Piata Reglementata prin asigurarea energiei electrice necesara consumatorilor alimentati la tarife reglementate, avand incheiate  contracte cu societati comerciale de furnizare si operatori de distributie a energiei electrice.  Forma, cantitatile si preturile acestor contracte sunt reglemenate de ANRE.

b) PIATA CONTRACTELOR BILATERALE

S.C. Termoelectrica S.A. a incheiat contracte bilaterale pe Piata Angro de Energie Electrica. Totodata, energia electrica disponibila in afara contractelor reglementate a fost  valorificata prin vanzarea ei pe pietele centralizate administrate de OPCOM. Contractele bilaterale de vanzare-cumparare energie electrica se incheie pe durate determinate.

c) PIATA PENTRU ZIUA URMATOARE

Piata pentru Ziua Urmatoare este piata voluntara administrata de OPCOM, in care ofertele si tranzactiile se fac la nivel agregat de portofoliul de vanzare/ cumparare energie electrica si se incheie dupa fiecare zi de tranzactionare cu tranzactii ferme pentru fiecare interval de tranzactionare al zilei de livrare corespunzatoare.

S.C. Termoelectrica S.A. participa la PZU in masura in care necesitatile si disponibilitaea ii permit cumpararea, respectiv vanzarea de energie electrica pe aceasta piata.

d) PIATA DE ECHILIBRARE

Piata de Echilibrare este piata obligatorie administrata de Operatorul de Transport si Sistem C.N. Transelectrica S.A., ce are ca scop compensarea abaterilor de la valorile programate ale productiei si consumului de energie electrica.

Ofertele si tranzactiile se fac la nivel de unitate /consum dispecerizabil.

S.C. Termoelectrica S.A. este un participant activ al acestei piete, avand grupuri capabile sa sustina SEN la nevoie.

e) PIATA SERVICIILOR TEHNOLOGICE DE SISTEM

Asigurarea  serviciilor tehnologice de sistem de catre Operatorul de Transport si Sistem C.N. Transelectrica S.A., se realizeaza prin incheierea de contracte reglementate cu producatori de energie electrica ce sunt calificati pentru prestarea serviciilor respective, adica reglaj secundar, rezerva tertiara rapida, rezerva tertiara lenta , reglaj tensiune, dar si prin mecanisme nediscriminatorii de piata si anume licitatii pentru perioade determinate de timp.

S.C. Termoelectrica S.A. presteaza servicii tehnologice de sistem reglaj secundar, rezerva tertiara rapida, rezerva tertiara lenta, in baza contractului reglementat incheiat cu C.N. Transelectrica S.A., dar si in urma participarii si castigarii unor licitaii organizate de Operatorul de Transport si Sistem.

Ca participant la Piata de Echilibrare, S.C. Termoelectrica S.A. este obligata sa oferteze pe aceasta piata cel putin cantitatea de energie electrica corespunzatoare cantitatii de servicii tehnologice de siatem contractate.

f) PIATA  CENTRALIZATA  PENTRU  ALOCAREA   CAPACITATII  DE INTERCONEXIUNE  LA  GRANITA

Angajarea in tranzactii de import/export energie electrica impune alocarea unor capacitati de interconexiune la granita,  care se obtin in urma participarii la licitatiile organizate de C.N. Transelectrica S.A. in calitate de Operator de Transport si de Sistem.

S.C. Termoelectrica S.A. are incheiat contract cu C.N. Transelectrica S.A. ce permite participarea la astfel de licitatii.

g) PIATA INTRAZILNICA

Piata Intrazilnica este o piata noua administrata de OPCOM, ce are ca scop posibilitatea de completare a cantitatilor de energie electrica ramase neacoperite/ nevandute in urma desfasurarii PZU, pentru asigurarea cantitatilor de energie electrica contractate de societate.

S.C. Termoelectrica S.A. dispune de echipamentul necesar accesarii acestei piete, putand sa apeleze in caz de nevoie aceasta piata.

h) CONTRACTE DE FURNIZARE  energie electrica consumatorilor racordati direct la barele centralelor S.C. Termoelectrica S.A.

In baza licentei de producere a energiei electrice, S.C. Termoelectrica S.A. are incheiate contracte de furnizare  energie electrica consumatorilor racordati direct la barele centralelor S.C. Termoelectrica S.A.