Date Statistice 2010

Puterea instalata in centralele termoelectrice apartinand SC Termoelectrica SA la 31 decembrie 2010 a fost de 997 MW, din care:

Din puterea in exploatare in SC Termoelectrica SA:

Din puterea in exploatare in SC Termoelectrica SA:

 Din punct de vedere al vechimii grupurilor trebuie mentionat ca majoritatea echipamentelor au fost instalate in anii ’70 – ’80 avand urmatoarea structura:

 Pentru o imagine mai completă, se prezintă, mai jos, numărul de ore de funcţionare de la data punerii în funcţiune a fiecărui grup:

Centrala

Unitatea

An PIF

Nr de ore de functionare

12 luni 2010

Total ore de functionare de la PIF

SE  Braila bl. 1

2003 după modernizare

2.815 202.432
bl.2 1974 0 192.295
SE  Borzesti bl. 7 1969 0 173.730
bl. 8 (conservare) 1969 0 160.753
SE Doicesti bl. 7 1979 0 93.091
SE Paroseni gr.4 2006 6.917 33.127

In anul 2010, Termoelectrica SA a produs: 1.096.866 MWh energie electrică, precum şi 211.172 Gcal energie termică (necesarul de căldură al Văii Jiului).

Termoelectrica SA a livrat in anul 2010: 992,611 MWh energie electrică, precum şi 96,037 Gcal energie termică.

În anumite momente ale anului, când SEN s-a confruntat cu un important deficit de capacităţi de producţie, centralele S.C. Termoelectrica au asigurat o productie suplimenatra de energie electrica la varf si servicii de sistem.

Producţia totală de energie electrică, in anul 2010, a fost realizată astfel:

Producţia totală de energie termică in anul 2010 a fost realizată astfel:

Pentru realizarea acestor producţii, S.C. Termoelectrica S.A. a consumat anului 2010: 633.407 tone huilă de Valea Jiului, 14.602 tone pacura şi 55,552 mil. Nm3 gaze naturale.