Actionariat

Termoelectrica este o companie de stat din România, infiinţată in anul 1998 ca filială RENEL si devenita societate comerciala, cu personalitate juridica in anul 2000, prin restructurarea CONEL.

In conformitate cu Actul constitutiv, Statutul S.C. Termoelectrica S.A., Anexa 3.1. la Hotararea Guvernului Romaniei nr.627 din 13.07.2000, “Termoelectrica” – S.A. are ca scop producerea si furnizarea energiei electrice, producerea, dispecerizarea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice prin efectuarea, cu respectarea legislatiei in vigoare, de acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut.

S.C. Termoelectrica S.A are ca obiect de activitate, conform codificarii aprobate prin Ordinul nr. 337/2007 (clasificarea CAEN-rev.2), urmatoarele:

S.C. Termoelectrica S.A. poate desfasura complementar si alte activitati conexe pentru sustinerea obiectului principal de activitate, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu statutul propriu, cu conditia ca functionarea in siguranta a Sistemului energetic national sa nu fie afectata.

Capitalul social al S.C. Termoelectrica S.A. este detinut de statul roman prin Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri in proportie de 100%

S.C. Termoelectrica S.A.este actionar unic la filiala de productie S.C. ELECTROCENTRALE GALATI S.A., care esteorganizata ca socielate comerciala cu personalitate juridica.
S.C. Termoelectrica S.A. este actionar minoritar la”